Şiir Değirmeni

Çeviri edebiyatı erek dile mi gönderir, toprağa mı ? Yazara ihanet midir, ibadet mi ? Duygu kaybolur mu, yoksa yeniden mi can bulur?

Burası yabancı dildeki şiirlerin Türkçe'ye çevirisini severek yapan birkaç çevirmenin mekanı. Biz paylaşmaktan keyif alacak, yapıcı her eleştiriye de açık olacağız. Herkesi değirmenimize ziyarete bekleriz..

Mehmet Yonar

29 Temmuz 2009 Çarşamba

A Dream within a Dream
-Edgar Allan Poe (1809-1849)

Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
Thus much let me avow—
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream:
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision or in none,
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.

I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand—
How few! yet how they creep
Through my fingers to the deep
While I weep—while I weep!
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

-----------------------------------


Rüya içinde Rüya


Alnına kondurduğum dudağım!
Ve, zamanı artık ayrılığım,
İzin ver anlatayım-
Haksız değilsin, farz etmekte
Günlerimin toplamı bir rüya etmekte:
Yine de ki umut uçup gitmiş ise
ya bir gecede, ya da bir günde,
bir görüde ya da hiçbirinde,
daha mı az gitmiş olurdu öyle?
Görüp sandıklarımızın tümü, kabul et
rüya içinde bir rüyadan ibaret.

Dalgalardan tarumar bir sahilde,
kükremelerin tam ortasındayım,
ve avucumda tuttuğum,
altın gibi bir tutam kum-
Milyon tane! yine de akıp gider
parmaklarımdan derinliklere düşer
Ben yalvar yakar, yalvar yakar!
Tanrım! elimde değil mi daha sıkı
tutsam her taneyi sımsıkı?
Tanrım! hiç mi sakınamam birini,
birini bile zalim dalgalardan?
Görüp sandıklarımızın tümü, hayret
rüya içinde bir rüyadan mı ibaret?

Çeviren : Mete Güre

Hiç yorum yok:

Katkıda bulunanlar